Ghid Turistic al Orasului Mioveni

English-version

Ora?ul Mioveni

Ora?ul Tinere?ii ?i al Dacia

Un bun venit în Ora?ul Mioveni!

Se continua tradi?ia înainta?ilor sai, dezvoltând atât economia, agricultura, turismul ?i serviciile pentru popula?ie, dar ?i via?a spirituala, men?inându-se ca o zona distincta în cadrul României, fiind o punte de legatura între trecut, prezent ?i viitor, între România ?i Europa. Cu o economie puternica, cu un deosebit poten?ial uman ?i beneficiind de resurse naturale semnificative, Mioveniul se situeaza în primele localita?i ale ?arii, din punct de vedere al cre?terii economice ?i are perspective reale de a-?i continua dezvoltarea într-un ritm sus?inut, în toate domeniile vie?ii sociale. Tradi?ionala ospitalitate româneasca alaturi de frumuse?ea plaiurilor arge?ene ?i de atractivitatea poten?ialului economic, constituie argumente de necontestat în favoarea înscrierii ora?ului Mioveni pe harta priorita?ilor, inclusiv a celor de natura investi?ionala în turism, pentru viitorii no?tri parteneri interni ?i externi.

 

Ora?ul Mioveni este situat în centrul jude?ului Arge? la 15 Km de municipiul Pite?ti ?i la 125 Km de capitala ?arii, pe DN 73 Pite?ti – C-lung Muscel. Este amplasat în marea unitate geotectonica Subcarpatica numita Depresiunea Getica, iar din punct de vedere morfologic în zona terminala estica a Platformei Cotmeana.

 

Localitatea se învecineaza cu urmatoarele teritorii:

 

- comuna ?i?e?ti ?i comuna Davide?ti

 

- ora?ul ?tefane?ti

 

- comuna Caline?ti

 

- comuna Dârmane?ti, Mice?ti ?i Maracineni.

 

Ora?ul Mioveni este a?ezat în Podisul Getic, în zona de contact dintre Dealurile Arge?ului ?i Platforma Cânde?ti, în partea centrala a jude?ului Arge?. Ca tip mediu de relief, localitatea este a?ezata în bazinul Arge?ului, pe malul stâng al Arge?elului, la 2.5 km de confluen?a acestuia cu Râul Târgului. Fiind situat la poalele dealului Padurea Valea Mare – Coliba?i în prelungire sudica cu dealurile Viero?i ?i ?tefane?ti, altitudinea la care se afla ora?ul Mioveni este cuprinsa între + 425 m ?i +325 m.

 

Amplasat pe coordonatele 45012' latitudine nordica ?i 2503' longitudine estica, ora?ul Mioveni se învecineaza în prezent la nord cu jude?ele Sibiu ?i Bra?ov, la est cu jude?ul Dâmbovi?a, la sud cu jude?ul Teleorman, la sud-vest cu jude?ul Olt, la vest cu jude?ul Vâlcea.

 

.

 

Suprafa?a localita?ii

 

Localitatea ocupa o suprafa?a de 5.097 ha ?i are în componen?a sa cartierele Mioveni, Coliba?i ?i Racovi?a, Clucereasa ?i Faget.

 

În anul 2010, teritoriul intravilan al ora?ului ocupa 790,25 ha, reprezentând 15,5% din totalul teritoriul administrativ. În aprilie 2010, prin HCL 32/15.04.2010 s-a aprobat trecerea în intravilan a înca 733 ha. Astfel, în prezent teritoriul intravilan al localita?ii ocupa o suprafa?a de 1523,25 ha, cu 51% mai mare fa?a de 2010.

 

Pâna la sfar?itul acestui an se va trece în intravilan înca o suprafa?a de 51 ha, exista în lucru 3 PUZ-uri pentru zone de locuin?e ?i func?iuni complementare, un PUZ în cartierul Coliba?i, al II-lea PUZ pentru zona Coliba?i-Faget, ?i o zona Coliba?i-Râul Doamnei.

 

Ora?ul Mioveni are o istorie de peste 500 de ani. Prima atestare documentara dateaza din anul 1485. Denumirea sa vine de la un cneaz local, Mihu (Mihov în slavona) Mihoveni (Mioveni), facând referire directa la locuitorii acestei forma?iuni sociale.

 

Procesul de industrializare ?i urbanizare din perioada comunista, respectiv înfiin?area celor doua mari întreprinderi, Întreprinderea de Autoturisme ?i Institutul de Cercetari Nucleare a condus la distrugerea gospodariilor sate?ti ale localnicilor ?i construirea de blocuri ?i locuin?e-dormitor pentru noii locatari angaja?i care proveneau din diferite zone ale Arge?ului ?i Muscelului. Dar mai mult decât distrugerea vatrei satului, industrializarea a produs adevarate drame în randul localnicilor care s-au luptat pentru pastrarea identita?ii cultural-istorice, a tradi?iilor pentru acest spa?iu.

 

Pâna în anul 1989, actualul ora? Mioveni a purtat denuminea Coliba?i, comuna suburbana municipiului Pite?ti. La 19.04.1989, prin Decret prezidential aceasta comuna devine din punct de vedere administrativ Orasul Colibasi. Apoi, prin Legea 35/18 mai 1996, emisa de Parlamentul României ?i publicata în M.O. nr. 102 din 20 mai 1996, Orasul Coliba?i revine la vechea denumire, respectiv Mioveni.

 

La Mioveni avem imagini care reflecta o frumuse?e deosebita a reliefului, cu un potential de dezvoltare extraordinar, dar ?i o bogata mo?tenire culturala ?i religioasa. În numele locuitorilor acestui ora?, va invitam sa descoperi?i frumuse?ile, sa ne cunoa?te?i la noi acasa!

Sondaj de opinie

Ce asteptari aveti de la Centrul Cultural pentru 2021?
 

Ziarul "Miovenii"

ziarmiovenii Descopera ultimele noutati publicate in ziarul Miovenii.

deschide

Ziarul "Ghidul Cetateanului"

ghidcetateanlogo Ultimul numar al ziarului "Ghidul Cetateanul".

deschide