Servicii oferite

CENTRU DE FORMARE PROFESIONAL?

ORA?UL MIOVENI VA AVEA UN  CENTRU DE FORMARE PROFESIONAL?

 

Sâmbata 12 martie 2011, în Sala de Consiliu a primariei ora?ului Mioveni, a avut loc întrunirea reprezentan?ilor ACADEMIEI OAMENILOR DE ?TIIN?? DIN ROMÂNIA cu autorita?ile locale, jude?ene ?i reprezentan?i ai SC Automobile DaciA SA.
Întrunirea a avut ca tema constituirea unui Centru de Formare Profesionala “Universul ?tiin?ei “ în ora?ul Mioveni .
Centru  va cuprinde urmatoarele comisii:
•    Comisia de Infrastructura Critica;
•    Comisia Productica –Dacia Renault;
•    Comisia pentru Dezvoltarea Creativita?ii;
•    Comisia de Energetica si Protec?ia Mediului;
•    Comisia Tehnologii ?i Instala?i Hiperbare;
Centrul care va avea sediul la Grupul ?colar Construc?ii de Ma?ini Colibasi va urmari :
•    dezvoltarea poten?ialului resurselor umane pentru a raspunde cerin?elor actuale din România ?i Uniunea Europeana;
•    îmbunata?irea calita?ii ?i adaptarea for?ei de munca;
•    promovarea competitivita?ii ?i îmbunata?irea managementului;
•    înva?area pe tot parcursul vie?ii, profesionalismul, competen?a ?i performan?a,;
•    va oferi serviciul de formare ?i perfec?íonare profesionala la cele mai înalte standarde;
•    va organiza manifestari ale cercetarii ?tiin?ifice din înva?amântul superior;
•    cursuri, seminarii, mese rotunde, conferin?e, consultan?a pentru toate persoanele interesate care au ca  nivel de pregatire studii medii sau superioare ;

Inchiriere spatii

Centrul Cultural Mioveni ofera spre închiriere la cele mai mici pre?uri un spa?iu intim pentru evenimente importante din via?a dumneavoastra.

1. Închirierea Casa de Cultura Racovi?a– Filiala Centrului Cultural Mioveni:

-   Nun?i – 2500 lei;

-   Botezuri – 1000 lei;

-   Alte ocazii – 1000 lei (majorate, petreceri) ;

-   Parastase – 500 lei.  

2. Închirierea Caminului Cultural Coliba?i – Filiala Centrului Cultural Mioveni:

-   Nun?i – 400 lei;

-   Botezuri – 300 lei;

-   Alte ocazii – 200 lei (majorate, petreceri, activita?i sportive/weekend);

-   Parastase – 100 lei.

3. Închirieresistemul de sonorizare din cadrul Centrului Cultural Mioveni astfel:

·        Pentru nun?i, botezuri – 500 lei;

·        Alte ocazii (serbari ?colare, spectacole ?colare, activita?i ?colare) – 300 lei.

4.  Închirierea salii de conferin?a din cadrul Centrului Cultural Mioveni corp B astfel:

·        Pentru cursuri de calificare, conferin?e, ?edin?e, întruniri ?i alte ocazii – 300 lei;

  

5. Închiriere transport: transpot a autocaruluimarca IVECO – DOMINO:

·        4.90 lei/km pentru transport na?ional cu men?iunea ca taxarea se face de la locul de parcare pâna la locul de parcare dupa kilometrajul de la bordul autocarului;

·        5.5 euro/km pentru transportul interna?ional cu acelea?i condi?ii ca ?i în cazul transportului na?ional.

6. Anun? publicitar – 15 lei/zi (anun?ul va rula de 2 ori/zi);

7. Închiriere chitara – 50 lei/luna;

8. Sala spectacol Centrul Culutaral Mioveni corp A – 500 lei (eveniment de maxim 5 ore care include sonorizare);

9. Sala conferin?aCentrul Culutaral Mioveni corp A – 100 lei (eveniment de maxim 5 ore care include sonorizare);

        10. Sala cursCentrul Culutaral Mioveni corp A – 25 lei/ora (eveniment de maxim 5 ore care include sonorizare);

Cei interesa?i ne pot contacta la tel/fax: 0348.445.856, sau la sediul din str. Tudor Mu?atescu, Bl. V2B, parter. sau la formularul de contact.

Inchiriere autocar

Centrul Cultural Mioveni închiriaza autocarul marca Iveco cu 49+2 locuri  pentru organizarea de excursii în ?ara ?i în strainatate la cele mai mici pre?uri.

Cei interesa?i ne pot contacta la tel/fax: 0348.445.856, sau la sediul din str. Tudor Mu?atescu, Bl. V2B, parter. sau la formularul de contact.
 

Sondaj de opinie

Ce asteptari aveti de la Centrul Cultural pentru 2021?
 

Ziarul "Miovenii"

ziarmiovenii Descopera ultimele noutati publicate in ziarul Miovenii.

deschide

Ziarul "Ghidul Cetateanului"

ghidcetateanlogo Ultimul numar al ziarului "Ghidul Cetateanul".

deschide