CENTRU DE FORMARE PROFESIONAL?

ORA?UL MIOVENI VA AVEA UN  CENTRU DE FORMARE PROFESIONAL?

 

Sâmbata 12 martie 2011, în Sala de Consiliu a primariei ora?ului Mioveni, a avut loc întrunirea reprezentan?ilor ACADEMIEI OAMENILOR DE ?TIIN?? DIN ROMÂNIA cu autorita?ile locale, jude?ene ?i reprezentan?i ai SC Automobile DaciA SA.
Întrunirea a avut ca tema constituirea unui Centru de Formare Profesionala “Universul ?tiin?ei “ în ora?ul Mioveni .
Centru  va cuprinde urmatoarele comisii:
•    Comisia de Infrastructura Critica;
•    Comisia Productica –Dacia Renault;
•    Comisia pentru Dezvoltarea Creativita?ii;
•    Comisia de Energetica si Protec?ia Mediului;
•    Comisia Tehnologii ?i Instala?i Hiperbare;
Centrul care va avea sediul la Grupul ?colar Construc?ii de Ma?ini Colibasi va urmari :
•    dezvoltarea poten?ialului resurselor umane pentru a raspunde cerin?elor actuale din România ?i Uniunea Europeana;
•    îmbunata?irea calita?ii ?i adaptarea for?ei de munca;
•    promovarea competitivita?ii ?i îmbunata?irea managementului;
•    înva?area pe tot parcursul vie?ii, profesionalismul, competen?a ?i performan?a,;
•    va oferi serviciul de formare ?i perfec?íonare profesionala la cele mai înalte standarde;
•    va organiza manifestari ale cercetarii ?tiin?ifice din înva?amântul superior;
•    cursuri, seminarii, mese rotunde, conferin?e, consultan?a pentru toate persoanele interesate care au ca  nivel de pregatire studii medii sau superioare ;

Sondaj de opinie

Ce asteptari aveti de la Centrul Cultural pentru 2021?
 

Ziarul "Miovenii"

ziarmiovenii Descopera ultimele noutati publicate in ziarul Miovenii.

deschide

Ziarul "Ghidul Cetateanului"

ghidcetateanlogo Ultimul numar al ziarului "Ghidul Cetateanul".

deschide