Data: .

(0 voturi, media 0 din 5)

afis 50 aniPrimaria ?i Consiliul Local Mioveni, prin Centrul Cultural Mioveni ofera distinc?ia “Diploma de Aur” ?i un premiu în valoare de 500 lei, cuplurilor din Mioveni care împlinesc 50 de ani de casatorie neîntrerupta, în cursul acestui an. Înscrierile cuplurilor se fac pâna pe 15 septembrie, iar premierea va avea loc cu ocazia festivita?ilor organizate de 1 Decembrie. Ac?iunea sociala are drept scop promovarea familiei ?i virtu?ilor ei, reînnoirea juramintelor, fiind o sarbatoare a dragostei ?i bunei în?elegeri între cuplurile care au rezistat probei timpului.
Conform HCL 156/2018 (modificata ?i completata prin HCL 125/2020) condi?iile cumulative pentru ob?inerea distinc?iei ?i a premiului sunt urmatoarele:
- cuplul aniverseaza 50 de ani de casatorie neîntrerupta în anul acordarii distinc?iei ?i premiului;
- casatoria a fost oficiata de ofi?erul Starii Civile pe teritoriul României;
- cel pu?in unul dintre so?i are domiciliul sau re?edin?a în ora?ul Mioveni de minimum 5 ani;
- ambii so?i sa fie în via?a la momentul acordarii distinc?ei ?i a premiului;
- ?i-au achitat impozitele ?i taxele fa?a de bugetul local pentru bunurile pe care le de?in în proprietate, potrivit dispozi?iilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile ?i completarile ulterioare.
Daca se îndeplinesc aceste condi?ii, dosarul se va depune, pâna la data de 15 septembrie, la Centrul Cultural Mioveni. Dosarul depus va con?ine urmatoarele acte obligatorii:
- Cerere din partea solicitantului, semnata de ambii so?i. Cererile se gasesc la Centrul Cultural Mioveni, sau pot fi descarcate de CERERE,
- Copie de pe actele de identitate ale so?ilor;
- Copie de pe certificatul casatorie;
- Copiie de pe certificatele de na?tere ale so?ilor.
Pentru conformitate, la depunere se pot solicita ?i actele în original!
Informa?ii pute?i ob?ine la numarul de telefon 0348 445 856.

Premiem longevitatea ?i buna în?elegere în casnicie!

Sondaj de opinie

Ce asteptari aveti de la Centrul Cultural pentru 2021?
 

Ziarul "Miovenii"

ziarmiovenii Descopera ultimele noutati publicate in ziarul Miovenii.

deschide

Ziarul "Ghidul Cetateanului"

ghidcetateanlogo Ultimul numar al ziarului "Ghidul Cetateanul".

deschide