Eroare
  • XML Parsing Error at 1:4065. Error 9: Invalid character

Data: .

(0 voturi, media 0 din 5)

afis 50 aniPrim?ria ?i Consiliul Local Mioveni, prin Centrul Cultural Mioveni ofer? distinc?ia “Diploma de Aur” ?i un premiu în valoare de 500 lei, cuplurilor din Mioveni care împlinesc 50 de ani de c?s?torie neîntrerupt?, în cursul acestui an. Înscrierile cuplurilor se fac pân? pe 15 septembrie, iar premierea va avea loc cu ocazia festivit??ilor organizate de 1 Decembrie. Ac?iunea social? are drept scop promovarea familiei ?i virtu?ilor ei, reînnoirea jur?mintelor, fiind o s?rb?toare a dragostei ?i bunei în?elegeri între cuplurile care au rezistat probei timpului.
Conform HCL 156/2018 (modificat? ?i completat? prin HCL 125/2020) condi?iile cumulative pentru ob?inerea distinc?iei ?i a premiului sunt urm?toarele:
- cuplul aniverseaz? 50 de ani de c?s?torie neîntrerupt? în anul acord?rii distinc?iei ?i premiului;
- c?s?toria a fost oficiat? de ofi?erul St?rii Civile pe teritoriul României;
- cel pu?in unul dintre so?i are domiciliul sau re?edin?a în ora?ul Mioveni de minimum 5 ani;
- ambii so?i s? fie în via?? la momentul acord?rii distinc?ei ?i a premiului;
- ?i-au achitat impozitele ?i taxele fa?? de bugetul local pentru bunurile pe care le de?in în proprietate, potrivit dispozi?iilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
Dac? se îndeplinesc aceste condi?ii, dosarul se va depune, pân? la data de 15 septembrie, la Centrul Cultural Mioveni. Dosarul depus va con?ine urm?toarele acte obligatorii:
- Cerere din partea solicitantului, semnat? de ambii so?i. Cererile se g?sesc la Centrul Cultural Mioveni, sau pot fi descarcate de CERERE,
- Copie de pe actele de identitate ale so?ilor;
- Copie de pe certificatul c?s?torie;
- Copiie de pe certificatele de na?tere ale so?ilor.
Pentru conformitate, la depunere se pot solicita ?i actele în original!
Informa?ii pute?i ob?ine la num?rul de telefon 0348 445 856.

Premiem longevitatea ?i buna în?elegere în c?snicie!

Sondaj de opinie

Ce asteptari aveti de la Centrul Cultural pentru 2021?
 

Ziarul "Miovenii"

ziarmiovenii Descopera ultimele noutati publicate in ziarul Miovenii.

deschide

Ziarul "Ghidul Cetateanului"

ghidcetateanlogo Ultimul numar al ziarului "Ghidul Cetateanul".

deschide