Eroare
  • XML Parsing Error at 1:4064. Error 9: Invalid character

Ultimele noutati

Data .

261657209 4894417257289789 5523352709129150552 nAst?zi este cea mai emo?ionant? s?rb?toare a na?iunii noastre. Este ziua în care celebr?m sentimentele profunde care, genera?ie dup? genera?ie, ne unesc în jurul unor idealuri ?i proiecte majore.
În urm? cu 103 ani, pe 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia s-a decis unirea Transilvaniei cu România, la finalul unui r?zboi care a schimbat harta mondial? a lumii. Suntem datori s? p?str?m, ca bunuri de cel mai mare pre?, libertatea, unitatea ?i independen?a, câ?tigate cu pre?ul vie?ii de atâtea genera?ii de înainta?i ?i s? ne cinstim a?a cum se cuvine eroii care au redat na?iunii române mândria ?i onoarea.
De ac?iunile fiec?ruia dintre noi depinde ca tinerele genera?ii s? tr?iasc? în pace, prosperitate ?i stabilitate. Amintind despre sacrificiul suprem al înainta?ilor no?tri ?i onorând memoria acestora, nu trebuie s? ne temem de viitor. Viitorul îl construim împreun?!
La acest ceas aniversar urez tuturor românilor, indiferent de locul în care se afl?, mult? putere de munc?, spor în realizarea proiectelor personale ?i, mai ales, s? nu uite niciodat? de mândria de a apar?ine acestei na?iuni.
Numai împreun?, implica?i ?i determina?i, vom reu?i s? construim pentru genera?iile viitoare o Românie puternic? ?i respectat? în Europa ?i în lume.
La mul?i ani, România! La mul?i ani, români!

Data .

244304596 4701063223291861 2754123891288174309 n

Devenit? deja o frumoas? tradi?ie, s?rb?torirea acestei zile se afl? sub semnul aten?iei, respectului ?i al recunostin?ei de care se bucur? în ?ara noastr? persoanele de vârsta a treia.
În orice societate, persoanele de vârsta a treia au jucat ?i joac? un rol esen?ial. Ne-au deschis drumul, ne-au ar?tat destina?ia, ne-au indicat binele, ne-au avertizat asupra r?ului, ne-au înv??at s? facem diferen?a!
Doresc tuturor seniorilor ora?ului s? aib? parte de mult? s?n?tate ?i o via?? lini?tit?, pentru a putea transmite din bun?tatea ?i în?elepciunea lor mult timp de acum înainte. Merit? s? le oferim respect, s? fim solidari cu ei, nu doar ast?zi, de ziua lor, ci întotdeauna.
Cu aceast? ocazie, adresez pensionarilor, tuturor vârstnicilor arge?eni, calde ur?ri de s?n?tate, tinere?e f?r? b?trâne?e, via?? lung? ?i lini?tit? al?turi de cei dragi!
Manager,
Alin C?linescu

Data .

cursuri gratuite
1. Balet (5 - 18 ani);
2. Canto muzic? popular? (5- 18 ani);
3. Canto muzic? u?oar? (7 - 18 ani);
4. Chitar? (11 - 18 ani);
5. Dans modern sportiv (7 - 18 ani);
6. Dans popular (8 - 18 ani);
7. Mandolin? (9 - 18 ani);
8. Pian (7 - 18 ani);
9. Pictur? (5 - 18 ani);
10. Sculptur? în lemn (5 - 18 ani);
11. Vioar? (8 - 18 ani);
Actele necesare înscrierii vor fi:
• Copie certificat na?tere copil;
• Copie act de identitate al unuia dintre p?rin?i;
• Adeverin?? medical? care s? ateste starea de s?n?tate a copilului;
• Fi?a de înscriere (se completeaz? în momentul înscrierii).
Fiecare copil se poate înscrie la maxim dou? cursuri!
Înscrierile vor avea loc în perioada 1 - 30 septembrie, la sediul institu?iei din Str. Înv. Alexandru Popescu (lâng? Catedrala Ortodox? Sf. Apostoli Petru ?i Pavel), nr. 5, Mioveni.
Rela?ii suplimentare la tel/fax: 0348.445.856.
Cursurile se vor desf??ura respectând m?surile de siguran?? împotriva infec?iei cu SARS-CoV-2.

Data .

1

2

3

4

 

Iubitorii de teatru sunt a?tepta?i, în perioada 15-17 octombrie, la „Festivalul Na?ional de Teatru Ludicus“. Festivalul de la Mioveni prilejuie?te an de an întâlniri cu spectacole originale ?i interesante, puse în scen? de tineri arti?ti amatori din întreaga ?ar?, cu scopul de a încuraja apropierea publicului tân?r ?i foarte tân?r de lumea divers? a artelor ?i de lumea teatrului în mod special. Evenimentul devenit deja tradi?ie ?i ajuns anul acesta la edi?ia a XVII-a este organizat de Centrul Cultural Mioveni, Consiliul Local ?i Prim?ria ora?ului Mioveni.

Spectacolele din cadrul festivalului se vor juca pe scena Centrului Cultural Mioveni, participan?ii fiind împ?r?i?i pe dou? categorii de vârst?, respectiv gimnaziu (10-14 ani) ?i liceu (14 - 18 ani).  În competi?ia din acest an, conform regulamentului, în urma preselec?iei vor fi acceptate un num?r de 6 trupe, pentru care juriul va acorda nu mai pu?in de 18 premii la diverse categorii precum cea mai bun? regie, cea mai bun? scenografie, cea mai bun? coregrafie, cel mai bun afi?, cel mai bun actor în rol principal, cel mai bun actor în rol secundar ?i, evident, pân? la marele premiu pentru cea mai bun? trup? din concurs.

Conform calendarului „Festivalului Na?ional de Teatru Ludicus“, înscrieri se pot face doar în perioada 23 august– 4 septembrie 2021, urmând ca înregistr?rile video transmise de tinerii arti?ti s? treac? prin procesul de preselec?ie, care se va finaliza pân? pe 12 septembrie, data la care vor fi anun?ate trupele selectate s? participle la festivalulul de la Mioveni.

Noutatea acestei edi?ii o va reprezenta sesiunea de improviza?ie care se va adresa fiec?rei trupe participante, sursa de inspira?ie reprezentând-o una dintre piesele jucate de celelalte trupe aflate în competi?ie, atribuirea subiectului f?cându-se prin tragere la sor?i.

V? pute?i înscrie accesând:

https://docs.google.com/forms/d/1h6YZOVu5F6iAN7ntHxM8f_aEmDBq9CpYu1gll8YTrxI/edit

Informa?ii detaliate privind condi?iile de participare, organizare ?i jurizare pot fi solicitate la adresa de mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboƣi; aveƣi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau la num?rul de telefon 0348 445 856.

Festivalul-Concurs Na?ional de Folclor - Mioveni, edi?ia a II-a

Data .

festival concurs national folclor

În perioada 12-14 august, Mioveniul a g?zduit cea de-a doua edi?ie a Festivalului - Concurs Na?ional de Folclor „MIOVENI” 2021, unde au participat ansambluri din toate zonele ??rii, respectiv din: Cluj, Arad, Bihor, C?l?ra?i, Ia?i, Maramure?, Boto?ani ?i Cara? Severin.
Amintim c? juriul a fost format din speciali?ti în domeniu, oameni de cultur?, arti?ti populari ?i profesioni?ti în arta coregrafic? precum: Elise Stan, Ileana Vieru, Doina I?f?noni, C?t?lin Oancea ?i Paul Reme?, iar festivalul a fost prezentat de c?tre Iuliana Tudor de la Televiziunea Român?.
Iat? câ?tig?torii:
TROFEUL FESTIVALULUI - Ansamblul Folcloric FLORILE MURE?ULUI localitatea  Vladimirescu, jude?ul Arad.

Sec?iunea Obicei Specific
LOCUL I – Ansamblul de Dansuri Populare Române?ti RAPSOZII SIRETULUI, loc. Pa?cani, jud. Ia?i;                              
LOCUL II – Ansamblul CODRULE?UL loc. Vorona, jud.l Boto?ani;                        
LOCUL III – Ansamblul de Cântece ?i Dansuri ARMENI?ANA loc. Armeni?, jud. Cara?-Severin;                                    
 MEN?IUNE  - Ansamblul Folcloric MACII B?R?GANULUI  - loc. Cioc?ne?ti, jud. C?l?ra?i.
Sec?iunea Dans Popular
LOCUL I – Ansamblul Folcloric MARAMURE?UL, loc. Baia Mare, jud. Maramure?;
LOCUL II Ansamblul Folcloric MACII B?R?GANULUI  - loc. Cioc?ne?ti jud. C?l?ra?i;
LOCUL III – Ansamblul  Folcloric  DOR TRANSILVAN loc. Cluj Napoca jud. Cluj;
MEN?IUNE  - Ansamblul CRI?ANA  - loc. Oradea, jud. Bihor.
Evenimentul a fost organizat de c?tre Centrul Cultural Mioveni, Prim?ria Ora?ului ?i Consiliul Local.

Sondaj de opinie

Ce asteptari aveti de la Centrul Cultural pentru 2021?
 

Ziarul "Miovenii"

ziarmiovenii Descopera ultimele noutati publicate in ziarul Miovenii.

deschide

Ziarul "Ghidul Cetateanului"

ghidcetateanlogo Ultimul numar al ziarului "Ghidul Cetateanul".

deschide