Eroare
  • XML Parsing Error at 1:4064. Error 9: Invalid character

Ultimele noutati

Cr?ciun Fericit!

Data .

269862938 4984486661616181 7062036006154076619 n
Nasterea Domnului este o sarbâtoare a miracolului vie?ii
?i o celebrare a bun?t??ii, a compasiunii si a generozitâtii.
Oriunde ne-am afla în lume, de Cr?ciun drumurile ne poart? înapoi acas?,
al?turi de familie ?i de prieteni
V? urez ca S?rb?toarea Na?terii Domnului s? v? g?seasc? s?n?to?i,
cu bucurie si liniste in suflet! La mul?i ani!
Manager,
Alin C?linescu

Trei zile magice, la Mioveni!

Data .

mioveni 2021 pomOdat? cu aprinderea iluminatului festiv, ora?ul Mioveni a intrat oficial în atmosfera s?rb?torilor. ?i în acest an Magia Cr?ciunului va fi prezent? în Centrul Civic al ora?ului, unde Centrul Cultural ?i Consiliul Local Mioveni au preg?tit o serie de evenimente dedicate s?rb?torilor de iarn?. Nu vor lipsi concerte cu arti?ti de top, produsele tradi?ionale, dulciuri cât cuprinde, vinul fiert, mult? lumina ?i culoare, al?turi de surprizele pl?cute de care vor avea parte, deopotriv?, atât cei mici cât ?i cei mari.
Astfel, în perioada 17 - 19 decembrie, timp de trei zile ?i trei seri, marc?m cea de-a cincea edi?ie a “Târgului de Cr?ciun” de la Mioveni, al?turi de Andia, Lora, Nicoleta Oancea & Band, Dorian Popa, Sandra N, Aurora ?i S?ndel Mihai ?i mul?i al?i arti?ti, care vor concerta sub minunata cupol? de ghirlande multicolore care troneaz? în centrul ora?ului.
A?adar, v? a?tept?m în fiecare sear? la Târgul de Cr?ciun de la Mioveni, unde pe lâng? distrac?ie ve?i g?si cele mai inspirate daruri pe care cei dragi s? le deschid? cu bucurie în diminea?a de Cr?ciun!

 


Programul festivit??ilor:
Vineri, 17 decembrie 2021 – Centrul Civic
Ora 18.00 - Clubul Copiilor Mioveni;
Ora 18.20 - Ansamblul Folcloric Dorule?ul;
Ora 18.45 - Taraful C?t?lin Iancu;
Ora 19.45 - Aurora ?i S?ndel Mihai.

Sâmb?t?, 18 decembrie 2021 – Centrul Civic
Ora 18.00 - ?coala Popular? de Arte ?i Meserii Pite?ti;
Ora 19.00 - Nicoleta Oancea & Band;
Ora 20.00 - Lora.

Duminic?, 19 decembrie 2021 – Centrul Civic
Ora 18.00 - Elevii Centrului Cultural Mioveni;
Ora 18.30 - Sandra N;
Ora 19.15 - Andia;
Ora 20.00 - Dorian Popa.

266478203 4929105343820980 3569023992559809594 n

Data .

1638514826005blob
Pentru c? nimic nu se compar? cu bucuria de a d?rui ?i de a oferi o ?ans? la o via?? mai bun? celor mai pu?in avantaja?i, Centrul Cultural, Prim?ria ?i Consiliul Local Mioveni dau startul unei noi edi?ii a campaniei umanitare “Mo? Cr?ciun vine ?i la tine!”
Doneaz? un cadou pentru copiii defavoriza?i ?i ofer?-le bucuria de a-l deschide chiar în seara de Cr?ciun. Cadourile pot con?ine alimente neperisabile, dulciuri, juc?rii, rechizite, dar ?i fonduri pentru achizi?ionarea de obiecte vestimentare.
V? a?tept?m în perioada 02 - 20 decembrie, la sediul Centrului Cultural Mioveni, corp B, din strada Tudor Mu?atescu, bloc V2b parter (lâng? Poli?ia Local?), de luni pân? joi, în intervalul orar 08.00-16.00. În situa?ia în care aduce?i cadouri ambalate, avem rug?mintea ca pe acestea s? fie men?ionate vârsta ?i sexul copilului c?ruia îi este destinat (exemplu: b?iat, 3 ani).
Toate produsele ?i materialele donate vor fi distribuite familiilor nevoia?e aflate în eviden?a Direc?iei Asisten?? Social? din cadrul Prim?riei ora?ului Mioveni.
?i tu po?i ajuta un copil ori o familie defavorizat?! Tot ce trebuie s? faci este s? ar??i ca î?i pas?!

In aceast? sear? ora?ul Mioveni a dat startul s?rb?torilor de iarn?!

Data .

261337943 4896199540444894 1150798086563222017 n
Magia feeric? a iluminatului festiv reprezint? cartea de vizit? a ora?ului Mioveni, motiv pentru care, de la an la an, dorim s? ne ridic?m la m?sura a?tept?rilor dumneavoastr?.
Noutatea din acest an const? într-o impun?toare cupol? poliginal?, compus? din 200 de ghirlande, fiecare în lungime de 25m, montate la 20 de m deasupra platoului din Centrul Civic.
263095624 4896199520444896 6754526675955060995 n
261738221 4896199453778236 5864094551201108071 n

Data .

ziua nationala 1 dec 2021

Ziua Na?ional? a României a fost celebrat? la Mioveni, pe platoul din Centrul Civic, printr-o ceremonie solemn?, în acordurile Fanfarei "Arge?ul".
Ceremonialul a debutat cu intonarea Imnului Na?ional, dup? care preo?ii din Mioveni au oficiat o slujb? pentru eroii neamului. Oficialit??ile jude?ene ?i locale, precum ?i oaspe?ii din Republica Moldova prezen?i la eveniment au ?inut scurte alocu?iuni dedicate momentului Marii Uniri. Manifest?rile dedicate zilei de 1 Decembrie s-au încheiat tot pe acorduri de fanfar?, cu depunerea de coroane din partea institu?iilor publice ?i a partidelor politice.
La suita de activit??i organizate de Ziua Na?ional? au participat parlamentari, conducerea administrativ? a ora?ului, reprezentan?ii institu?iilor publice la nivel jude?ean ?i local, conducerile Prefecturii ?i Consiliului Jude?ean Arge?, precum ?i reprezentan?ii structurilor M.A.I. din jude? ?i cei ai Penitenciarului Mioveni.
De asemenea, reprezentan?ii administra?iei locale Mioveni au depus coroane la Monumentele Eroilor din cartierele ora?ului. Evenimentul s-a desf??urat cu respectarea tuturor m?surilor ?i normelor de siguran?? sanitar? impuse.

Sondaj de opinie

Ce asteptari aveti de la Centrul Cultural pentru 2021?
 

Ziarul "Miovenii"

ziarmiovenii Descopera ultimele noutati publicate in ziarul Miovenii.

deschide

Ziarul "Ghidul Cetateanului"

ghidcetateanlogo Ultimul numar al ziarului "Ghidul Cetateanul".

deschide