Eroare
  • XML Parsing Error at 1:4064. Error 9: Invalid character

Ultimele noutati

Data .

275611365 5252176728180505 4514096257953776589 nAu fost puse în vânzare biletele pentru piesa de teatru Hai Hui printre stele, ce
se va juca în data de 17 aprilie 2022, ora 18.00, la Centrul Cultural Mioveni.
Acestea pot fi achizi?ionate de la Centrul Cultural Mioveni, str. Înv. Alexandru
Popescu nr. 5, de luni pân? vineri în intervalul orar 08.30 -16.00 ?i vineri 08.30 –
14.00, sau online, de pe site-ul www.mystage.ro.

Data .

275611365 5252176728180505 4514096257953776589 n

Ana Maria M?rgean a câ?tigat marele trofeu la Românii au talent, sezonul 11, datorit? presta?iilor ei incredibile care i-au f?cut pe cei de acas? s? o voteze. La doar 12 ani, joac? rolul principal în “Hai Hui printre stele”, un spectacol pentru copii, dar ?i pentru întreaga familie, ce va avea premiera pe 20 martie de la ora 18.00 la Centrul Cultural Mioveni.

Ana a participat la numeroase concursuri ?i festivaluri de muzic?, are peste 100 de trofee, diplome ?i medalii câ?tigate. C?utând pe YouTube noi tehnici vocale, diverse interpret?ri ale arti?tilor deja consacra?i, a descoperit ?i s-a perfec?ionat în ventrilocie.

“Iubesc lucrul în echip?, iar faptul c? m-am al?turat Trupei de Teatru Ludicus la începutul acestui an este o mare bucurie, pentru c? pot lucra cu actori profesioni?ti. Experien?a vast? a tuturor membrilor echipei m? ajut? s?-mi îmbun?t??esc ?i eu abilit??ile ?i s? devin, într-o zi, un artist complet. Îmi doresc s? pot bucura sufletele oamenilor cu muzic? bun? ?i acte artistice memorabile!”, a povestit Ana Maria M?rgean.

Spectacolul “Hai Hui printre stele” este regizat de Lauren?iu Tudor ?i vorbe?te despre empatie, onestitate, familie, asumare ?i vise. Textul original, scris de Salex Iatma, porne?te de la c?l?toria familiei Hai Hui c?tre Baby P?mânt, o planet? fascinant?, dar ?i periculoas?.

Este un spectacol inovativ, bazat pe tehnologie - cu proiec?ii ?i decor futurist, pentru a-i introduce pe spectatori într-o lume fantastic?, înc? de la intrarea în sal?. Muzica original? poart? semn?tura compozitorului Cari Tibor. Coregrafia, semnat? de Mariana Gavriciuc ?i scenografia realizat? de Diana Nistor - aduc în prim-plan o atmosfer? cu totul special?, cosmic?.

Spectacolul este o produc?ie a Centrului Cultural Mioveni.

Biletele cost? 35 ?i 45 de lei, în func?ie de categoria locului. Se pot achizi?iona de la Centrul Cultural Mioveni. Spectacolul este recomandat copiilor de peste 6 ani.

Sponsor: Apulum

Partener media: Itsy Bitsy

HAI HUI PRINTRE STELE

Text: Salex Iatma

Muzic?: Cári Tibor

Regie: Lauren?iu Tudor

Scenografie: Diana Nistor

Coregrafie: Mariana Gavriciuc

Asistent regie: Alex Potter

Regizor tehnic: Andreea Mehedin?u

Video: Vlad Procovanu

Sunet: Sebastian Toma

Video design &, Marketing: Diana Iacomir Veve

Comunicare & Marketing: Andreea Lupescu (Verde)

Manager proiect: Mihai Savu

Manager Centrul Cultural Mioveni: Alin C?linescu

Distribu?ie: Ana Maria M?rgean, Alexa Istrate, Darko Huruial?, Andrei Marius Barbu, Nu?a Ilie, Iasmina Cre?oi, Victora? Matei, Alexandra Pribeagu.

Social Media

Instagram -instagram.com/trupadeteatruludicus

Facebook -facebook.com/trupadeteatruludicus

Sinopsis

EVA, o feti?? de 12 ani de pe Terra, ajunge, împreun? cu familia, pe Baby P?mânt - o planet? fascinant?, dar ?i periculoas?. Dorin?a Evei de a o explora ?i de a o face “acas?” i-ar pune în primejdie întreaga familie. ?i totu?i, cineva trebuie s? dea dovad? de curaj pentru c? omenirea are nevoie de o nou? cas?.

Misiune

Dup? ce am experimentat în ultimii doi ani credem c? trebuie s? ne uitam cu mare aten?ie la sufletele noastre. ?i, mai ales, la cele fragile ale copiilor. Pentru c? lumea s-a schimbat într-un mod pe care nu-l în?elegem, iar ei vor lua aceast? confuzie ca fiind normalitate.

?i totu?i, nu trebuie s? le explic?m ce am în?eles noi, ci s? îi ajutam s? î?i pun? întreb?rile corecte. Pentru c? explica?iile sunt misiunea lor. Pentru c? e lumea lor. Întotdeauna a copiilor. Trebuie s? le dam uneltele potrivite s? o poat? modela dup? în?elegerea ?i valorile lor. Care pot fi noi, care ne pot salva ?i remodela. Când nu în?elegi ceva, întreab? un copil.

Data .

(1 vot, media 5.00 din 5)

Concurs Dragobete CCM 1080 1350px v2

Concurs Online

Cu prilejul s?rb?toririi dragostei la români, ”Dragobetele”, Centrul Cultural, Prim?ria ora?ului ?i Consiliul Local Mioveni lanseaz? concursul online ”S?rb?tore?te IUBIREA”, adresat  celor care iubesc, simt ?i tr?iesc române?te.

Competi?ia se desf??oar? pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Mioveni, în perioada 16 – 23 februarie 2022, iar locuitorii ora?ului Mioveni, cu vârsta de peste 18 ani, sunt provoca?i s? posteze o fotografie f?cut? de ei care s? simbolizeze iubirea.

Premiul pus în joc este de 500 de lei.

Red?m mai jos regulamentul concursului:

Regulament concurs

Scopul acestui regulament este de a prezenta, în cea mai clar? ?i mai complet? form?, regulile concursului organizat pe re?eaua de socializare a Centrului Cultural Mioveni.

Organizatorul concursului este: Centrul Cultural Mioveni cu sediul la adresa str. Înv. Alexandru Popescu, nr. 5, loc. Mioveni, Jud. Arge?.

  • Data ?i locul concursului

1.    Concursul va avea loc pe pagina de Facebook a institu?iei, în momentul ?i pe teritoriul specificat în informa?iile despre concurs prezentate pe re?eaua de socializare.

2.    Perioada de desf??urare a concursului este 16 februarie 2022, ora 12.00 – 23 februarie 2022, ora 00.00.

  • Participan?ii la concurs

1.    La concurs pot participa persoanele cu vârsta de peste 18 ani, cu domiciliul în ora?ul Mioveni;

2.    Persoanele angajate sau aflate într-un raport similar cu organizatorul nu pot participa la concurs;

3.    Persoanele care nu îndeplinesc condi?iile de participare la concurs sau care ac?ioneaz? contrar regulilor concursului nu vor fi incluse în acesta.

  • Premiul ?i regulile concursului

        Premiu – 500 de lei.

1.    Pa?ii de urmat:

üS? intra?i pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Mioveni ?i s? da?i like paginii;

üS? posta?i o fotografie în care a-?i surprins iubirea, într-un comentariu în cadrul post?rii concursului;

üS? eticheta?i o persoan? drag?;

üS? distribui?i postarea concursului.

2.    Fiecare participant se poate înscrie în concurs cu o singur? fotografie.

3.    Fotografia care va strânge cele mai multe like-uri va fi premiat? în func?ie de num?rul de aprecieri strânse de la momentul post?rii acesteia, pân? la data de 23 februarie 2022, ora 00.00.

4.    Anun?area câ?tig?torului se va face online, pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Mioveni, pe data de 24 februarie 2022, ora 14.00. Câ?tig?torul va intra în posesia premiului în urm?toarele 15 zile lucr?toare dup? încheierea concursului.

  • Prelucrarea datelor cu caracter personal

1.    Prin participarea la acest concurs, concurentul ia not? de prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizate în scopul derul?rii acestui concurs, de anun?area public? a câ?tig?torului ?i de contactarea câ?tig?torului, în interesul legitim al organizatorului pentru derularea reu?it? a concursului. Detaliile privind contactarea participantului vor fi prelucrate ?i, dac? este necesar, vor fi furnizate date suplimentare, în scopul desf??ur?rii concursului.

2.    Participantul admite c? furnizeaz? datele sale personale în mod voluntar ?i c? are dreptul de a accesa datele sale personale, de a le corecta, de a bloca datele cu caracter personal incorecte ?i de a se opune proces?rii acestora.

  • Dispozi?ii finale

1.    Organizatorul î?i rezerv? dreptul de a înlocui premiul declarat cu un premiu din aceea?i categorie ?i de valoare corespunz?toare, precum ?i de a schimba condi?iile acord?rii premiului, dac?, în mod obiectiv, acesta nu poate fi câ?tigat în conformitate cu aceste reguli.

2.    În cazul în care organizatorul are o suspiciune legitim? privind un comportament fraudulos din partea câ?tig?torului sau al persoanei care a ajutat câ?tig?torul s? câ?tige premiul, atunci premiul nu va fi acordat.

3.    Prin participarea sa la concurs, concurentul î?i exprim? acordul privind regulile ?i condi?iile concursului.

4.    Organizatorul î?i rezerv? dreptul de a hot?rî definitiv, în toate problemele legate de acest concurs, inclusiv anularea concursului sau modificarea în orice moment a regulamentului desf??ur?rii acestuia. În cazul reclama?iilor privind desf??urarea concursului, v? rug?m s? ne contacta?i la adresa de e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboĆŁi; aveĆŁi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

5.    Regulamentul concursului poate fi g?sit pe site-ul Centrului Cultural Mioveni.

6.  Organizatorul concursului î?i rezerv? dreptul de a exclude, f?r? justificare orice concurent care prezint? semne de comportament inechitabil, sau fraudulos. Organizatorul poate exclude din concurs concuren?ii care nu îndeplinesc cerin?ele, conform regulamentului.

7.    Premiul neacordat este cedat organizatorului.

                                           

Data .

afis 50 aniPrim?ria ?i Consiliul Local Mioveni, prin Centrul Cultural Mioveni ofer? distinc?ia “Diploma de Aur” ?i un premiu în valoare de 500 lei, cuplurilor din Mioveni care împlinesc 50 de ani de c?s?torie neîntrerupt?, în cursul acestui an. Înscrierile cuplurilor se fac pân? pe 15 septembrie, iar premierea va avea loc cu ocazia festivit??ilor organizate de 1 Decembrie. Ac?iunea social? are drept scop promovarea familiei ?i virtu?ilor ei, reînnoirea jur?mintelor, fiind o s?rb?toare a dragostei ?i bunei în?elegeri între cuplurile care au rezistat probei timpului.
Conform HCL 156/2018 (modificat? ?i completat? prin HCL 125/2020) condi?iile cumulative pentru ob?inerea distinc?iei ?i a premiului sunt urm?toarele:
- cuplul aniverseaz? 50 de ani de c?s?torie neîntrerupt? în anul acord?rii distinc?iei ?i premiului;
- c?s?toria a fost oficiat? de ofi?erul St?rii Civile pe teritoriul României;
- cel pu?in unul dintre so?i are domiciliul sau re?edin?a în ora?ul Mioveni de minimum 5 ani;
- ambii so?i s? fie în via?? la momentul acord?rii distinc?ei ?i a premiului;
- ?i-au achitat impozitele ?i taxele fa?? de bugetul local pentru bunurile pe care le de?in în proprietate, potrivit dispozi?iilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
Dac? se îndeplinesc aceste condi?ii, dosarul se va depune, pân? la data de 15 septembrie, la Centrul Cultural Mioveni. Dosarul depus va con?ine urm?toarele acte obligatorii:
- Cerere din partea solicitantului, semnat? de ambii so?i. Cererile se g?sesc la Centrul Cultural Mioveni, sau pot fi descarcate de CERERE,
- Copie de pe actele de identitate ale so?ilor;
- Copie de pe certificatul c?s?torie;
- Copiie de pe certificatele de na?tere ale so?ilor.
Pentru conformitate, la depunere se pot solicita ?i actele în original!
Informa?ii pute?i ob?ine la num?rul de telefon 0348 445 856.

Ziua Culturii Na?ionale - marcat? la Mioveni

Data .

WhatsApp Image 2022 01 11 at 08.00.14
În fiecare an, la 15 ianuarie este marcat? Ziua Culturii Na?ionale, aceast? dat? fiind aleas? în semn de omagiu fa?? de poetul na?ional al românilor, Mihai Eminescu, de la a c?rui na?tere, la 15 ianuarie 1850, marc?m 172 de ani. Omagiem totodat? personalit??ile marcante din istoria noastr? care, de-a lungul secolelor, au adus importante contribu?ii la crearea ?i formarea zestrei culturale na?ionale, din care ne hr?nim mintea ?i sufletul.
Ziua de 15 ianuarie ar trebui s? reprezinte pentru fiecare dintre noi un moment special, o evadare din cotidian, în care s? gândim, s? sim?im ?i s? tr?im în rezonan?? cu vibra?ia zilei, citind ori cump?rând o carte, mergând la un spectacol ori un muzeu, s? încerc?m s? s?rb?torim real cultura ?i pe marele nostru poet, Mihai Eminescu.
Centrul Cultural Mioveni va marca Ziua Culturii Na?ionale printr-o serie de manifest?ri artistice ?i culturale, care se vor desf??ura sâmb?t?, 15 ianuarie. Începând cu ora 11.00, în sala de spectacole a Centrului Cultural, în semn de omagiu pentru opera ?i via?a poetului Mihai Eminescu vor fi prezentate scurte momente artistice sus?inute de elevii cursan?i ai institu?iei ?i de cei ai unit??ilor de înv???mânt din ora?. În paralel, în foaierul s?lii de spectacole va fi prezentat? o expozi?ie tematic?, realizat? de elevii cursului de pictur? din cadrul Centrului Cultural Mioveni, expozi?ie care va putea fi vizitat? pân? pe data de 24 ianuarie.

Sondaj de opinie

Ce asteptari aveti de la Centrul Cultural pentru 2021?
 

Ziarul "Miovenii"

ziarmiovenii Descopera ultimele noutati publicate in ziarul Miovenii.

deschide

Ziarul "Ghidul Cetateanului"

ghidcetateanlogo Ultimul numar al ziarului "Ghidul Cetateanul".

deschide