Eroare
  • XML Parsing Error at 1:4064. Error 9: Invalid character

Servicii oferite

CENTRU DE FORMARE PROFESIONAL?

ORA?UL MIOVENI VA AVEA UN  CENTRU DE FORMARE PROFESIONAL?

 

Sâmb?t? 12 martie 2011, în Sala de Consiliu a prim?riei ora?ului Mioveni, a avut loc întrunirea reprezentan?ilor ACADEMIEI OAMENILOR DE ?TIIN?? DIN ROMÂNIA cu autorit??ile locale, jude?ene ?i reprezentan?i ai SC Automobile DaciA SA.
Întrunirea a avut ca tem? constituirea unui Centru de Formare Profesional? “Universul ?tiin?ei “ în ora?ul Mioveni .
Centru  va cuprinde urm?toarele comisii:
•    Comisia de Infrastructur? Critic?;
•    Comisia Productica –Dacia Renault;
•    Comisia pentru Dezvoltarea Creativit??ii;
•    Comisia de Energetic? si Protec?ia Mediului;
•    Comisia Tehnologii ?i Instala?i Hiperbare;
Centrul care va avea sediul la Grupul ?colar Construc?ii de Ma?ini Colibasi va urmari :
•    dezvoltarea poten?ialului resurselor umane pentru a r?spunde cerin?elor actuale din România ?i Uniunea European?;
•    îmbun?t??irea calit??ii ?i adaptarea for?ei de munc?;
•    promovarea competitivit??ii ?i îmbun?t??irea managementului;
•    înv??area pe tot parcursul vie?ii, profesionalismul, competen?a ?i performan?a,;
•    va oferi serviciul de formare ?i perfec?íonare profesional? la cele mai înalte standarde;
•    va organiza manifest?ri ale cercet?rii ?tiin?ifice din înv???mântul superior;
•    cursuri, seminarii, mese rotunde, conferin?e, consultan?? pentru toate persoanele interesate care au ca  nivel de pregatire studii medii sau superioare ;

Inchiriere spatii

Centrul Cultural Mioveni ofer? spre închiriere la cele mai mici pre?uri un spa?iu intim pentru evenimente importante din via?a dumneavoastr?.

1. Închirierea Casa de Cultur? Racovi?a– Filiala Centrului Cultural Mioveni:

-   Nun?i – 2500 lei;

-   Botezuri – 1000 lei;

-   Alte ocazii – 1000 lei (majorate, petreceri) ;

-   Parastase – 500 lei.  

2. Închirierea C?minului Cultural Coliba?i – Filiala Centrului Cultural Mioveni:

-   Nun?i – 400 lei;

-   Botezuri – 300 lei;

-   Alte ocazii – 200 lei (majorate, petreceri, activit??i sportive/weekend);

-   Parastase – 100 lei.

3. Închirieresistemul de sonorizare din cadrul Centrului Cultural Mioveni astfel:

·        Pentru nun?i, botezuri – 500 lei;

·        Alte ocazii (serb?ri ?colare, spectacole ?colare, activit??i ?colare) – 300 lei.

4.  Închirierea s?lii de conferin?? din cadrul Centrului Cultural Mioveni corp B astfel:

·        Pentru cursuri de calificare, conferin?e, ?edin?e, întruniri ?i alte ocazii – 300 lei;

  

5. Închiriere transport: transpot a autocaruluimarca IVECO – DOMINO:

·        4.90 lei/km pentru transport na?ional cu men?iunea c? taxarea se face de la locul de parcare pân? la locul de parcare dup? kilometrajul de la bordul autocarului;

·        5.5 euro/km pentru transportul interna?ional cu acelea?i condi?ii ca ?i în cazul transportului na?ional.

6. Anun? publicitar – 15 lei/zi (anun?ul va rula de 2 ori/zi);

7. Închiriere chitar? – 50 lei/lun?;

8. Sal? spectacol Centrul Culutaral Mioveni corp A – 500 lei (eveniment de maxim 5 ore care include sonorizare);

9. Sal? conferin??Centrul Culutaral Mioveni corp A – 100 lei (eveniment de maxim 5 ore care include sonorizare);

        10. Sal? cursCentrul Culutaral Mioveni corp A – 25 lei/or? (eveniment de maxim 5 ore care include sonorizare);

Cei interesa?i ne pot contacta la tel/fax: 0348.445.856, sau la sediul din str. Tudor Mu?atescu, Bl. V2B, parter. sau la formularul de contact.

Inchiriere autocar

Centrul Cultural Mioveni închiriaz? autocarul marca Iveco cu 49+2 locuri  pentru organizarea de excursii în ?ar? ?i în str?in?tate la cele mai mici pre?uri.

Cei interesa?i ne pot contacta la tel/fax: 0348.445.856, sau la sediul din str. Tudor Mu?atescu, Bl. V2B, parter. sau la formularul de contact.
 

Sondaj de opinie

Ce asteptari aveti de la Centrul Cultural pentru 2021?
 

Ziarul "Miovenii"

ziarmiovenii Descopera ultimele noutati publicate in ziarul Miovenii.

deschide

Ziarul "Ghidul Cetateanului"

ghidcetateanlogo Ultimul numar al ziarului "Ghidul Cetateanul".

deschide